Algemene Voorwaarden Inspirators.Marketing

Art.1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offerten, facturen, leveringen en op alle met ons gesloten overeenkomsten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Door het sluiten van een overeenkomst erkent afnemer van onze diensten/producten deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden.
1.2 Wanneer in een aanvraag, opdracht of opdrachtbevestiging van een afnemer bepalingen of voorwaarden voorkomen die afwijken van of niet voorkomen in deze voorwaarden worden deze niet geaccepteerd, tenzij ze door

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Inspirator.Marketing

Art.1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offerten, facturen, leveringen en op alle met ons gesloten overeenkomsten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Door het sluiten van een overeenkomst erkent afnemer van onze diensten/producten deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden.
1.2 Wanneer in een aanvraag, opdracht of opdrachtbevestiging van een afnemer bepalingen of voorwaarden voorkomen die afwijken van of niet voorkomen in deze voorwaarden worden deze niet geaccepteerd, tenzij ze door Inspirator.Marketing schriftelijk zijn aanvaard.

Art.2: Offertes

2.1 Alle door Inspirator.Marketing uitgereikte offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2 Onze offertes zijn slechts geldig gedurende 15 dagen na datum van uitgifte. Na het verstrijken van deze geldigheidsduur behouden wij ons het recht om onze prijzen te wijzigen en/of de bestelling te weigeren.

Art.3: Prijzen & BTW

3.1 Alle aangegeven prijzen met betrekking tot diensten en producten zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
3.2 Inspirator.Marketing behoudt zich het recht om prijzen te allen tijden te wijzigen. Zij biedt geen enkele garantie dat geleverde producten of diensten in de toekomst voor dezelfde prijs zullen worden geleverd/aangeboden, als dat zij in het verleden werden gedaan.

Art.4: Levering

4.1 Levertijden van producten zijn afhankelijk van onze voorraad. Online producten en producten op voorraad worden uiterlijk 4 werkdagen na de besteldatum verzonden. De levertijd van producten die moeten worden besteld bij onze leverancier kan oplopen tot 3 weken. Er worden geen restitutie van betalingen gegeven voor producten die niet binnen de aangegeven levertermijn kunnen worden geleverd.

4.2 Online programma’s blijven na aankoop minimaal 1 jaar toegankelijk voor de koper.

Artl.5: Aansprakelijkheid

5.1 Alle informatie van Inspirator.Marketing heeft uitsluitend ten doel te informeren. De informatie op deze site is niet bedoeld om specifiek commercieel, financieel, belasting of juridisch advies te geven of te vervangen. Alle afnemers van de diensten en/of producten van Inspirators.Marketing stemmen vrijwillig toe alle risico’s van de diensten voor eigen rekening te nemen. Inspirators.Marketing en haar werknemers en/of partners worden vrij verklaard van alle claims, processen, verlies of schade, met daarin verwerkt claims over nalatigheid die ontstaan uit de door ons aangeboden diensten en/of producten.

5.2 Wij geven geen garantie op de te bereiken resultaten met de online marketing methodes die wij uitleggen op deze website en in onze producten. Gebruik van onze methoden en technieken is voor eigen risico. Wij kunnen hier geen aanspraakelijk

Artl.6: Garantieregeling en geschillenpolicy eenmalige incasso

6.1 Voor de online programma’s en e-boeken van Inspirator.Marketing geldt eenmalig een 30-dagen 100% geld-terug-garantie, tenzij anders overeen gekomen.

De geld-terug-garantie op online programma’s en e-boeken is éénmalig geldig. Wanneer je na een refund opnieuw een product van Inspirators.Marketing koopt geldt de geld-terug-garantie niet meer, tenzij vooraf anders overeen gekomen.

Voor maatwerk trajecten, adviezen en live-evenementen is restitutie niet mogelijk, tenzij anders overeen gekomen.

Wanneer je aanspraak wilt maken op de geld-terug-garantie stuur dan een email naar [email protected] met verzoek tot terugbetaling onder vermelding van het factuurnummer of de aankoopdatum.

6.2 Wanneer een incasso onterecht van je rekening is afgeschreven, stuur dan een email naar [email protected]. Je ontvangt binnen 1 werkdag antwoord en als het geschil gegrond is boeken we het geïncasseerde bedrag direct terug naar je rekening.  Heb je hierover vragen neem dan contact met ons op via [email protected].